Политика за защита на лични данни

Тази политика за защита на лични данни е публикувана на 20 Май 2018 г.

Ние в Изоматех инженеринг ЕООД се ангажираме да защитаваме и уважаваме неприкосновеността на личните Ви данни в съответствие с Регламента на ЕС за защита на личните данни (GDPR) 2016/679 от 27 април 2016 г. Тази политика за защита на личните данни обяснява кога и защо събираме лична информация, как я използваме, условията, при които можем да я разкрием на другите и как да я запазим сигурна. Тази политика за поверителност се отнася за използването на нашите продукти и за нашите продажби, маркетинг и изпълнение на поръчки за клиенти. Тя важи и за лица, търсещи работа в Изоматех инженеринг ЕООД.

Кои сме ние?

Изоматех инженеринг ЕООД доставя и монтира покривни и хидроизолационни системи, строителни материали и оборудване. Седалището на фирмата ни се намира в София, България. Адресът на  централата е:

България, 1309 София, ул. Перник 114

С Изоматех инженеринг ЕООД може да се свържете на имейл: info@isomatech-bg.com

Кога събираме вашите лични данни?

• Когато купувате продукти от нашите уеб сайтове.

• Когато използвате нашите продукти.

• Когато общувате с нас лично, чрез кореспонденция, по телефона, по имейл, по социални медии или чрез нашите уеб сайтове.

• Когато събираме лична информация от други легитимни източници, като агрегатори на данни от трети страни, маркетингови партньори на Изоматех инженеринг ЕООД, обществени източници или социални мрежи. Използваме тези данни само ако сте дали съгласието си да споделим личните Ви данни с други хора.

• Ние може да събираме лични данни, ако се счита, че са от законен интерес и ако този интерес не е пренебрегнат от личните Ви интереси. Преди да съберем данните Ви, ние се уверяваме, че е направена оценка, гарантираща наличието на установен взаимен интерес между Вас и Изоматех инженеринг ЕООД.

Защо събираме и използваме лични данни?

Събираме и използваме лични данни предимно за директни продажби, директен маркетинг и обслужване на клиенти. Също така събираме данни за доставчици, партньори и лица, търсещи работа или работещи в нашата компания.

Може да използваме информацията ви за следните цели:

• Изпращане на маркетингови съобщения, които сте поискали. Те могат да включват информация за нашите продукти и услуги, събития, дейности и промоции на продуктите и услугите на нашите партньори. Тази комуникация се основава на абонамент и изисква Вашето съгласие.

• Изпращане на информация за продуктите и услугите, които сте купили от нас.

• Извършване на дейности за директна продажба в случаите, когато е установен легитимен и взаимен интерес.

• Предоставяне на информация за съдържанието и мястото на провеждане на уебинар или събитие, за което сте се регистрирали.

• Отговаряме на “Свържете се с мен” или на други уеб формуляри, които сте попълнили на някой от уеб сайтовете на Изоматех инженеринг ЕООД (напр. да изтеглите ръководство, електронна книга, брошура и т.н.).

• Проследяване на входящите заявки (поддръжка на клиенти, имейли, чатове или телефонни обаждания).

• Да ви предоставим достъп и услуги, свързани с безплатна пробна версия на дигиталните продукти на Изоматех инженеринг ЕООД.

• Осигуряваме достъп до нашия портал за Поддръжка на клиенти или уеб сайтовете и страниците на Изоматех инженеринг ЕООД.

• Извършваме договорни задължения, като например потвърждение на поръчката, данни за лиценза, фактура, напомняния и други подобни. Договорът може да бъде с Изоматех инженеринг ЕООД директно или с партньор на Изоматех инженеринг ЕООД.

• Уведомяваме Ви за прекъсвания на услугите ни (системни съобщения).

• Свързваме се с Вас, за да проведем проучвания за вашето мнение относно нашите продукти и услуги.

• Обработване на кандидатури за работа.

Нашата правна основа за събиране на лични данни

Събиране на лични данни въз основа на съгласие

Събирането на лични данни въз основа на съгласие от субекта на данните ще се извършва чрез използване на “формуляри за съгласие”, които ще съхраняват документация, свързана със съгласието, дадено от лицето. Индивидуалните съгласия винаги ще бъдат съхранявани и документирани в нашите системи.

Събиране на лични данни въз основа на договори

Ние използваме лична информация за изпълнение на нашите задължения, свързани с договори и споразумения с клиенти, партньори и доставчици.

Събиране на лични данни въз основа на законен интерес

Ние може да използваме лични данни, ако се счита, че са от законен интерес и ако интересите на лицата, за които се събират данни, не пренебрегват този интерес. Обикновено, за да се установи правната основа за събиране на данни, е направена оценка, по време на която е идентифициран взаимен интерес между Изоматех инженеринг ЕООД и отделното лице. Това правно основание е свързано главно с нашите търговски и маркетингови цели. Винаги ще информираме хората за техните лични права и за целите на събирането на лични данни.

Какъв тип лични данни се събират?

Събираме име, телефонен номер, позиция и имейл адрес, в допълнение към име и контакт на фирмата Ви. Също така може да събираме обратна връзка, коментари и въпроси, и свързана с услугата комуникация, дейности, като срещи, телефонни обаждания, документи и имейли. От нашите уебсайтове можем да съберем IP адреса и действията, случили се на сайта.

Ако качвате снимки или видеоклипове, добавяте публикации или коментари и т.н. на нашите уебсайтове или страници в социалните мрежи, информацията може да бъде прочетена от всеки, който има достъп до сайта или страницата ни в социалната мрежа и използвани за цели, за които Изоматех инженеринг ЕООД или вие нямате контрол. Ето защо, Изоматех не носи отговорност за каквато и да било информация, която предоставяте на уебсайта или страниците ни в социалните мрежи.

Ако кандидатствате за работа в Изоматех инженеринг ЕООД, ние събираме данните, които предоставяте по време на процеса на кандидатстване.

Изоматех инженеринг ЕООД не събира или обработва специални категории лични данни, като например уникални публични идентификатори или чувствителни лични данни.

Колко време съхраняваме вашите лични данни?

Съхраняваме лични данни толкова дълго, колкото считаме за необходимо да изпълним целта, за която са събрани личните данни, като същевременно вземаме под внимание нуждата ни да отговорим на вашите запитвания или да разрешим евентуални проблеми, да спазим законовите изисквания съгласно приложимите закони, да се погрижим за всички правни искове / жалби с цел на защита.

Това означава, че може да запазим личните ви данни за разумен период от време след последното си взаимодействие с нас. Когато личните данни, които сме събрали, вече не се изискват, ще ги изтрием по сигурен начин. Можем да обработваме данни за статистически цели, но в такива случаи данните ще бъдат анонимизирани.

Вашите права върху личните ви данни

Имате следните права по отношение на личните си данни:

Всяка заявка за вашите права за поверителност трябва да бъде изпратена на info@isomatech-bg.com

Използването на бисквитки и маяци

Използваме “бисквитки” и уеб маяци (“Навигационна информация за уебсайтове”), за да събираме информация, докато се движите в уебсайтовете на компанията. Навигационната информация за уебсайтове включва стандартна информация от уеб браузъра ви, като например тип на браузъра и език на браузъра; адреса на вашия интернет протокол (“IP”); и действията, които предприемате в уебсайтовете на компанията, като например разглежданите уеб страници и кликванията върху връзките.

Тази информация се използва за по-ефикасно функциониране на уеб сайтовете, както и за предоставяне на бизнес и маркетингова информация на собствениците на сайта и за събиране на такива лични данни като тип на браузъра и операционна система, препращаща страница, път през сайт, домейн на ISP , и т.н., за да разберат как посетителите използват уебсайта. Бисквитките и подобни технологии ни помагат да приспособяваме нашия уебсайт към вашите лични нужди, както и да откриваме и предотвратяваме заплахи и злоупотреби със сигурността. Ако се използват сами, “бисквитките” и уеб маяците не ви идентифицират лично.

Споделяме ли данните ви с никого?

Ние не споделяме, заменяме, даваме под наем или продаваме информацията ви с трети страни без вашето съгласие, освен от описаното по-долу:

Доставчици на услуги от трети страни, които работят от наше име:

Можем да предадем информацията Ви на нашите дистрибутори, агенти, подизпълнители и други асоциирани организации с цел те да ви предоставят услуги от наше име.

Доставчици на продукти от трети страни, с които работим съвместно:

Ние работим в тясно сътрудничество с различни доставчици на продукти от трети страни, за да ви предложим набор от продукти и услуги, предназначени да посрещнат Вашите разширени нужди, свързани с нашите продукти и услуги. Когато питате или купувате един или повече от тези продукти, съответният доставчик на продукти от трети страни ще използва вашите данни, за да ви предостави информация и да изпълни задълженията си, произтичащи от договорите, които сме сключили с тях. В някои случаи доставчиците на продукти от трети страни ще действат като обработващи данни на вашата информация и следователно ви съветваме да прочетете Декларацията за поверителност и да подпишете Споразумение за обработка на данни. Тези доставчици на продукти от трети страни ще споделят информацията ви с нас, която ще използваме в съответствие с тази Декларация за поверителност.

Ако се изисква от закона:

Ние ще разкрием вашата лична информация, ако това се изисква от закона или ако ние, като компания, разумно вярваме, че разкриването е необходимо за защита на правата на нашата компания и / или за изпълнение на съдебно производство, съдебно разпореждане или правен процес. Въпреки това ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че вашите права за поверителност продължават да бъдат защитени.

Използване на подизпълнители (преработватели и подпреработватели)

Ние може да използваме подизпълнители за обработка на лични данни от наше име, ние сме отговорни да се уверим, че се ангажират да се придържат към тази Декларация за поверителност и приложимото законодателство за защита на данните, като подпишат споразумение за обработка на данни.

Ако подизпълнителят обработва лични данни извън територията на ЕС / ЕИП, тази обработка трябва да бъде в съответствие с рамката на ЕС за защита на личните данни, стандартните договорни клаузи на ЕС за прехвърляне към трети страни или друга специално посочена законна основа за предаване на лични данни до трета държава.

Ако бъде подписан договор с  нов подизпълнител или се извърши промяна на подизпълнител, свързана с нашите онлайн услуги или продукти, клиентите ще бъдат уведомени в съответствие с нашите Общи условия. Директория с одобрени подизпълнители е част от Споразумението за обработка на данни, налично в Trust Center.

Промени в тези правила за поверителност

Изоматех си запазва правото да променя тази Политика за защита на личните данни по всяко време. Приложимата версия винаги ще бъде намерена на нашите уебсайтове. Препоръчваме Ви да проверявате понякога тази Декларация за поверителност, за да сте сигурни, че сте доволни от всички промени.

Ако направим промени, които значително променят практиките ни за защита на личните данни, ние ще ви уведомим по електронната поща или ще публикуваме известие на нашите уебсайтове, преди промяната да влезе в сила.

Вашето право е да се оплачете в надзорен орган

Ако не сте доволни от начина, по който личните Ви данни са били обработени, можете първо да се свържете с нас на имейл:

info@isomatech-bg.com.

Ако останете недоволни, имате право да се обърнете директно към вашия национален надзорен орган, за решение. С надзорният орган може да се свържете на:

•Bulgaria:
Commission for Personal Data Protection

https://www.cpdp.bg/en/ 

• България:

Комисия за защита на личните данни

https://www.cpdp.bg

Isomatech Privacy Policy

This Privacy Policy was published May 20th, 2018.

In Isomatech we are committed to protect and respect your privacy in compliance with EU- General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679, dated April 27th 2016. This privacy policy explains when and why we collect personal information, how we use it, the conditions under which we may disclose it to others and how we keep it secure. This Privacy policy applies to the use of our products and to our sales, marketing and customer contract fulfilment activities. It also applies to individuals seeking a job in Isomatech.

Who are we?

Isomatech engineering Ltd. delivers and installs roofing and waterproofing systems, building materials and equipment. Our company’s headquarters is located in Sofia, Bulgaria. The headquarters’ registered office address is:

114 Pernik str., 1309 Sofia, Bulgaria.

Isomatech can be contacted by email : info@isomatech-bg.com

When do we collect personal data about you?

Why do we collect and use personal data?

We collect and use personal data mainly to perform direct sales, direct marketing and customer service. We also collect data about suppliers, partners and persons seeking a job or working in our company.

We may use your information for the following purposes:

Our legal basis for collecting personal data

Collecting personal data based on consents

The collection of personal data based on consent from the data subject will be done by using “Consent Forms” that will store documentation related to the consent given by the individual. Individual consents will always be stored and documented in our systems.

Collecting personal data based on contracts

We use personal information for fulfilling our obligations related to contracts and agreements with customers, partners and suppliers.

Collecting personal data based on legitimate interest

We may use personal data if it is considered to be of legitimate interest, and if the privacy interests of the data subjects do not override this interest. Normally, to establish the legal basis for data collection, an assessment has been made during which a mutual interest between Isomatech and the individual person has been identified. This legal basis is primarily related to our sales and marketing purposes. We will always inform individuals about their privacy rights and the purpose for collecting personal data.

What type of personal data is collected?

We collect name, phone number, title and email address, in addition to your company’s name and contact information. We may also collect feedback, comments and questions received from you in service-related communication and activities, such as meetings, phone calls, documents, and emails. From our websites we may collect IP-address and actions taken on the site.

If you upload photos or videos, add posts or comments, etc. on our Community websites or pages, the information can be read by anyone with access to the Community site or page, and used for purposes over which Isomatech or you have no control. Therefore, Isomatech is not responsible for any information you submit to the Community website or page.

If you apply for a job at Isomatech, we collect the data you provide during the application process.

Isomatech does not collect or process any special categories of personal data, such as public unique identifiers or sensitive personal data.

How long do we keep your personal data?

We store personal data for as long as we find it necessary to fulfill the purpose for which the personal data was collected, while also considering our need to answer your queries or resolve possible problems, to comply with legal requirements under applicable laws, to attend to any legal claims/complaints, and for safeguarding purposes.

This means that we may retain your personal data for a reasonable period of time after your last interaction with us. When the personal data that we have collected is no longer required, we will delete it in a secure manner. We may process data for statistical purposes, but in such cases, data will be anonymized.

Your rights to your personal data

You have the following rights with respect to your personal data:

Any query about your Privacy Rights should be sent to info@isomatech-bg.com

The use of cookies and beacons

We use cookies and web beacons (‘Website Navigational Information’) to collect information as you navigate the company’s websites. Website Navigational Information includes standard information from your web browser, such as browser type and browser language; your Internet Protocol (“IP”) address; and the actions you take on the company’s websites, such as the web pages viewed and the links clicked.

This information is used to make websites work more efficiently, as well as to provide business and marketing information to the owners of the site, and to gather such personal data as browser type and operating system, referring page, path through site, domain of ISP, etc. for the purposes of understanding how visitors use a website. Cookies and similar technologies help us tailor our website to your personal needs, as well as to detect and prevent security threats and abuse. If used alone, cookies and web beacons do not personally identify you.

Do we share your data with anyone?

We do not share, sell, rent, or trade your information with any third parties without your consent, except from what is described below:

Third-party Service Providers working on our behalf:

We may pass your information on to our distributors, agents, sub-contractors and other associated organizations with the purpose of them providing services to you on our behalf.

Third-party Product Providers we work in association with:

We work closely with various third-party product providers to bring you a range of products and services designed to meet your extended needs related to our products and services. When you enquire about or purchase one or more of these products, the relevant third-party product provider will use your details to provide you with information and carry out their obligations arising from any contracts you have entered into with them. In some cases, our third-party product providers will be acting as data processors of your information and, therefore, we advise you to read their Privacy Policy and sign a Data Processing Agreement. These third-party product providers will share your information with us, which we will use in accordance with this Privacy Policy.

If required by law:

We will disclose your personal information if required by law or if we, as a company, reasonably believe that disclosure is necessary to protect our company’s rights and/or to comply with a judicial proceeding, court order or legal process. However, we will do what we can to ensure that your privacy rights continue to be protected.

Use of sub-contractors (processors and sub-processors)

We may use sub-contractors to process personal data on our behalf, we are responsible for making sure they commit themselves to adhere to this Privacy Policy and applicable data protection legislation by signing a Data Processing Agreement.

If the sub-contractor processes Personal Data outside the EU/EEA area, such processing must be in accordance with the EU Privacy Shield Framework, EU Standard Contractual Clauses for transfer to third countries, or another specifically stated lawful basis for the transfer of personal data to a third country.

If a new sub-contractor is signed or a change of sub-contractor is performed related to our online services or products, the customers will be notified in line with our Terms of Service. A directory of approved sub-processors is part of our Data Processing Agreement available in the Trust Center.

Changes to this Privacy Policy

Isomatech reserves the right to amend this Privacy Policy at any time. The applicable version will always be found on our websites. We encourage you to check this Privacy Policy occasionally to ensure that you are happy with any changes.

If we make changes that significantly alter our privacy practices, we will notify you by email or post a notice on our websites prior to the change taking effect.

Your right to complain with a supervisory authority

If you are unhappy with the way in which your personal data has been processed, you may, in the first instance, contact info@isomatech-bg.com.

If you remain dissatisfied, then you have the right to apply directly to your national supervisory authority for a decision. The supervisory authority can be contacted at: